Uprava

Vodenje in korporativno upravljanje

Eden od štirih elementov projekta LIFE je integriteta, ki pomeni popolno uskladitev z vsemi zakoni, uredbami in predpisi in je pošten ter zanesljiv partner za vse naše deležnike.

Spletno usposabljanje za boj proti korupciji: januarja 2013 je bil ustanovljen nov program usposabljanja za boj proti korupciji. Cilj tega programa je, da ozavešča o kritičnih situacijah, ki se nanašajo na podkupovanje in na nedovoljeno prejemanje daril ter uslug. Millie Ruffin de Tekampe in Daniel Webers se pogovarjata o novem programu usposabljanja.

Jasno začrtane strukture korporativnega upravljanja in pregledna pravila za svetovno skladnost tvorijo osnovo tega programa. Z obširnim obvladovanjem tveganj laže čim bolj zgodaj odkrivamo in nadzorujemo tako možna tveganja kot tudi pozitivne priložnosti, ki nam jih le-ta ponujajo. Prav tako s svojimi dejavnostmi prispevamo k pozitivnemu gospodarskemu in družbenemu razvoju v regijah, kjer delujemo.

S številnimi uredbami in zavezujočimi korporacijskimi stališči o pomembnih in spornih vprašanjih je poslovna skupina Bayer izboljšala razumevanje in dojemanje svoje družbene in okoljske odgovornosti v vseh operativnih enotah družbe. Odgovorno korporativno upravljanje je osnova za trajnostno rast in poslovni uspeh podjetja. Prepričani smo, da bomo v skupini Bayer s povezovanjem trajnostnega razvoja na vseh ravneh in v vseh dejavnostih pripomogli k pozitivnemu vplivu na vrednost podjetja.