21 avgust 2019

Bayer bo prodal svojo poslovno enoto Animal Health družbi Elanco za 7,6 milijarde USD

Izstop poslovne enote Animal Health je zadnji iz serije portfeljskih ukrepov, ki jih je Bayer začel novembra 2018, in zaključil pred napovedanim rokom / Prodaja spodbuja Bayerjevo osredotočenost na vodilno vlogo na področju life sciences

Leverkusen, August 20, 2019 – Bayer je v torek objavil novico, da je družba Elanco Animal Health s sedežem v ZDA sklenila dokončno pogodbo o prevzemu Bayerjeve poslovne enote Animal Health. Vrednost posla je 7,6 milijarde USD, od tega 5,3 milijarde USD v gotovini, ob upoštevanju običajnih prilagoditev nakupne cene, 2,3 milijarde USD pa v delnicah družbe Elanco na osnovi nespremenjene 30-dnevne tehtane povprečne cene na dan 6. avgusta 2019. Vrednost lastniškega kapitala je določena znotraj 7,5-odstotne delniške ovratnice. Vrednost posla je impliciran večkratnik 18,8 x na osnovi 12-mesečnega poslovnega izida EBITDA pred odbitkom posebnih postavk poslovne enote Bayer Animal Health z dne 30. junija 2019. Sklenitev posla je načrtovana sredi leta 2020, po izpolnitvi običajnih pogojev za sklenitev prevzema, vključno s pridobitvijo odobritve protimonopolnih organov. Bayer bo kot delničar postopoma izstopil iz družbe Elanco.

 

“Z odprodajo poslovne enote se bomo še bolj osredotočili na svojo vodilno vlogo na področju life sciences,” je dejal Werner Baumann, predsednik uprave družbe Bayer AG. Izstop poslovne enote Animal Health je najobsežnejši posel v vrsti portfeljskih ukrepov, ki smo jih uvedli novembra 2018. Bayer je že prej objavil odprodajo svojih blagovnih znamk Coppertone™ in Dr. Scholl’s™ divizije Consumer Health, vključno s prodajo svojega 60-odstotnega deleža v podjetju Currenta, izvajalcu storitev v Nemčiji. “S smo pred napovedanim rokom izpolnili cilj za eno ključnih prednostnih nalog, s katero ustvarjamo vrednost, kar smo napovedali decembra 2018 na dogodku Capital Markets Day”, je dejal Baumann.

Ta kombinacija se izredno dobro dopolnjuje in ustvarja podjetje, ki bo na področju zdravja živali na drugem mestu, s tremi vodilnimi mesti na področjih zdravljenja različnih živalskih vrst in na geografskih območjih. Naši izdelki bodo dopolnili portfelj vodilnih globalnih blagovnih znamk družbe Elanco ter okrepili njene inovacijske zmogljivosti in izdelke v razvoju.

 

“Globoko spoštujem sodelavce Bayerjeve poslovne enote Animal Health in njihovo navdušenje nad izdelki za izboljšanje zdravja in počutja živali,” je dejal Jeffrey N. Simmons, predsednik in generalni direktor družbe Elanco. “Združitev močnih poslovnih vezi med podjetjem Elanco in veterinarji ter Bayerjevega vodilnega položaja v prodaji na drobno in elektronskem poslovanju bo vsekakor koristila vsem našim kupcem. Z veseljem pričakujemo združitev naših medsebojno dopolnjujočih portfeljev in zmogljivosti ter nastanek podjetja, povsem osredotočenega na zdravje živali, ki bo kmetovalcem, veterinarjem in lastnikom živali zagotavljalo stalen pritok inovativnih izdelkov.”

 

Bayerjeva poslovna enota Animal Health ima v svetovnem merilu vodilno vlogo na tem področju in je v poslovnem letu 2018 dosegla prodajo v višini 1,8 milijarde USD. Razvija in trži inovativne izdelke ter rešitve za preprečevanje in zdravljenje bolezni tako malih domačih kot vzrejnih živali. Družina izdelkov Advantage™ proti bolham, klopom in zajedavcem je na primer že vrsto let eden najuspešnejših izdelkov na trgu. Poleg tega sodi inovativna ovratnica Seresto™ med najhitreje rastoče izdelke na tem področju.

 

“Vsem sodelavcem v enoti Animal Health se zahvaljujemo za njihovo predano delo v vseh teh letih in za uspešne rezultate, ki sta jih dosegla Bayer in naša enota Animal Health. Interese naših zaposlenih smo uspešno zavarovali,” je dejal Baumann. V skladu s pogodbo, sklenjeno z družbo Elanco, bo zagotovljena najmanj enoletna varnost zaposlitve zaposlenih v Bayerjevi enoti Animal Health v primeru enostranske odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vključno s podobnimi in nič manj ugodnimi skupnimi pogoji zaposlitve.

 

Bank of America Merrill Lynch in Credit Suisse sta bila Bayerjeva finančna svetovalca, Sullivan & Cromwell, PwC Legal in Linklaters pa njegovi pravni svetovalci.

 

O podjetju  Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in prehrane. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem ter podpreti prizadevanja za premagovanje glavnih izzivov, ki izhajajo iz rasti in staranja svetovnega prebivalstva. Skupina si hkrati prizadeva povečati zaslužek in ustvariti vrednost z inovacijami in rastjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja, Bayerjeva blagovna znamka pa pomeni zaupanje, zanesljivost in kakovost po vsem svetu. V poslovnem letu 2018 je imela skupina Bayer okoli 117.000 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 39,6 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 5,2 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

O podjetju Elanco

Elanco je globalna družba, ki deluje na področju zdravja živali. Razvija izdelke in storitve za preprečevanje ter zdravljenje bolezni tako vzrejnih kot malih domačih živali v več kot 90 državah. S svojimi 64-letnimi izkušnjami dosledno uvajamo inovativne izdelke, ki izboljšujejo zdravje živali in koristijo našim kupcem, hkrati pa spodbujamo vseobsežno, osredotočeno korporativno kulturo za več kot 5.800 zaposlenih. V družbi Elanco uresničujemo svojo vizijo za izboljšanje zdravja vzrejnih in malih domačih živalih v korist živali, ljudi in našega planeta. Za več informacij obiščite www.elanco.com.

 

 

 

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, telefon 01 581 44 13

E-pošta: katja.kresse@bayer.com

 

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64

E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.