17 september 2019

Bayer podpira mednarodni dan varnosti bolnikov in ozavešča o varni rabi zdravil

Mednarodni dan varnosti bolnikov, 17. september, je iniciativa nemške koalicije za varnost bolnikov, katere namen je dvigniti ozaveščenost o ključnih problemih, povezanih z varnostjo bolnikov1 / Bayer v Sloveniji izobražuje s pomočjo video vsebin o zdravljenju z zdravili pri starostnikih, o pravilni uporabi zdravil in o tveganjih samozdravljenja / Poročanje neželenih učinkov pomaga k večji varnosti bolnikov / Nizka zdravstvena pismenost stane Evropo 125 milijard evrov na leto / Bolniki, ki aktivno sodelujejo pri svojem zdravljenju, bolj verjetno ostanejo zdravi in lažje obvladujejo bolezen.

Ljubljana, 17. september 2019 Ste vedeli, da je živahna rumena barva v več slikah Vincenta van Gogha morda nastala kot posledica neželenega učinka zdravila? Medicinska zgodovina podpira hipotezo, da je slikar zaradi uživanja takrat precej razširjenega zdravila proti epilepsiji imel ksantopsíjo oz. »rumeni vid«. 2 Ste vedeli tudi, da v Evropi samo zaradi neupoštevanja navodil za zdravljenje vsak dan umre 548 oseb?3 Posledice neupoštevanja navodil za zdravljenje nosimo na različnih ravneh bolniki, svojci, zdravniki in zdravstveni sistemi. Ravno zato, da bi izboljšali zdravstveno pismenost in razumevanje vloge poročanja neželenih učinkov, se je Bayer tudi v Sloveniji pridružil pobudi nemške koalicije za varnost bolnikov z ozaveščanjem javnosti o ključnih problemih, povezanih z varnostjo bolnikov.

 

 

Ob tem so v Bayerju pripravili tri kratke izobraževalne videe, v katerih magistra farmacije predstavi pomen pravilnega jemanja zdravil, opozori na pogoste težave bolnikov in predlaga ukrepe, s katerimi lahko bolnik izboljša svoje sodelovanje pri jemanju zdravil.

Videi zajemajo tri teme:

-       Zdravljenje z zdravili pri starostnikih: https://youtu.be/Aj85y_aaXJ8

-       Tveganja samozdravljenja: https://youtu.be/SoK7VNTqqp0

-       Zdravljenje z zdravili: »Od ambulante do doma« https://youtu.be/npXTYCfVy-E

 

Vsi videi so dostopni na YouTube kanalu Bayer Slovenia Consumer Health

https://www.youtube.com/channel/UCoHs5lvv_4NIYDLIEcJq0yw

 

Bayer bo od danes širšo javnost na svetovni ravni ozaveščal tudi prek spletne igrice Three Curious Cases (na voljo v 6 jezikih, tudi v angleščini in nemščini), ki na zabaven način in skozi uganke ozavešča o vlogi farmakovigilance – področja spremljanja varnosti zdravil in s tem spodbuja k poročanju neželenih učinkov zdravil. Dostop do spletne igrice: www.threecuriouscases.com.

 

 

Poročanje neželenih učinkov pomaga k večji varnosti bolnikov

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih pomaga posodabljati informacije o zdravilih. To prispeva k varnejšim zdravilom, preprečuje morebitno škodo bolnikom, pripomore k varnejšemu predpisovanju in uporabi zdravil, izboljšuje varnost bolnikov in varuje javno zdravje ter pomaga seznanjati bolnike z lastnostmi zdravil.4

 

Poročanje neželenih učinkov zdravil prispeva k boljšemu poznavanju varnostnega profila zdravil. Bayerjevi sodelavci s področja farmakovigilance ugotavljajo vzorce neželenih učinkov zdravil, zbirajo potrebne informacije za njihovo analizo in razumevanje. Ko so neželeni učinki ovrednoteni, razvijajo ukrepe za preprečevanje ali vsaj zmanjšanje tveganja za pojav neželenih učinkov v prihodnje.

 

»Eden od ključnih korakov pri zagotavljanju zgodnje zaznave varnostnih signalov je tudi poročanje neželenih dogodkov. Ob tem si želimo, da bi uvedba novega digitalnega orodja SafeTrack nudila hiter, enostaven in priročen način za poročanje neželenih dogodkov z namenom izboljšanja varnosti bolnikov,« je dejal Tilen Matjaž, vodja za farmakovigilanco v Bayer d.o.o.

 

 

Nizka zdravstvena pismenost in nesodelovalnost bolnikov lahko staneta življenje

Staranje prebivalstva povzroča povečanje kroničnih bolezni in posledično večje breme zdravstvene oskrbe v mnogih državah.5 To breme se s slabo zdravstveno pismenostjo, t.j. sposobnostjo pridobivanja, komuniciranja, obdelave in razumevanja osnovnih zdravstvenih informacij, samo še slabša.6

 

Nizka zdravstvena pismenost lahko povzroči resne posledice za posameznika, kot so napake pri zdravljenju z zdravili, zdravstvena tveganja, katerim bi se lahko izognili, in slaba sodelovalnost (adherenca) pri zdravljenju7, pa tudi za širšo družbo, saj bolniki z nizko zdravstveno pismenostjo zdravstvene sisteme stanejo do 21 % več kot bolniki, ki so aktivno vključeni v skrb za svoje zdravje.8 Nizka zdravstvena pismenost stane Evropo kar 125 milijard evrov na leto9. Z izboljšanjem dejavnikov, kot je zdravstvena pismenost, je mogoče izboljšati sodelovalnost (adherenco), zaradi česar se poveča tako učinkovitost zdravljenja kot tudi varnost bolnikov.10

 

Približno polovica Evropejcev ima nezadostno ali problematično raven zdravstvene pismenosti11. Študija je pokazala, da do 60 % bolnikov, anketiranih takoj po obisku zdravnika, ni pravilno razumelo zdravnikovih navodil glede predpisanih zdravil.12

 

Pomanjkljiva zdravstvena pismenost je povezana z:

 • nižjo udeležbo pri dejavnostih za izboljšanje zdravja in odkrivanje bolezni,
 • bolj tveganimi odločitvami glede zdravja (npr. višji delež kadilcev),
 • več nesrečami pri delu,
 • zmanjšanim obvladovanjem kroničnih bolezni (npr. sladkorne bolezni, astme ...),
 • slabšo adherenco bolnika,
 • večjim številom hospitalizacij,
 • večjo obolevnostjo in
 • prezgodnjo smrtjo.11

 

 

Študija je pokazala, da so stroški obravnave bolnikov, ki niso vešči ali samozavestni v skrbi za lastno zdravje, višji. Bolniki, ki so aktivno vključeni v skrb za lastno zdravje, bodo bolj verjetno ostali zdravi in lažje obvladovali svojo bolezen.8

 

Zato se je Bayer zavezal k spodbujanju zdravstvene pismenosti, saj bodo bolniki, ki so dejavni pri ohranjanju svojega zdravja, bolj verjetno ostali zdravi in uspešno zdravili svoje bolezni. Bayerjevi sodelavci, zdravstveno osebje in javnost vseh starosti imajo ključno vlogo pri zagotavljanju optimalne uporabe zdravil po vsem svetu.

 

Za pomoč pri zdravstveni pismenosti smo letos na spletno stran umestili tudi vsebine o tem, kako prepoznavati ponarejena zdravila (http://www.bayer.si/sl/izdelki/pazite-se-ponaredkov/).

 

###

 

O podjetju Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in prehrane. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem ter podpreti prizadevanja za premagovanje glavnih izzivov, ki izhajajo iz rasti in staranja svetovnega prebivalstva. Skupina si hkrati prizadeva povečati zaslužek in ustvariti vrednost z inovacijami in rastjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja, Bayerjeva blagovna znamka pa pomeni zaupanje, zanesljivost in kakovost po vsem svetu. V poslovnem letu 2018 je imela skupina Bayer okoli 117.000 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 39,6 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 5,2 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, telefon 01 581 44 13

E-pošta: katja.kresse@bayer.com

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64

E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

Reference

 1. Patient Safety Day. Purpose and Topics. Available from: http://www.patient-safety-day.org/index.html#purposeandtopics. Zadnji dostop: maj 2019
 2. Gruener A. Vincent van Gogh's yellow vision. Br J Gen Pract. 2013;63(612):370–371. doi:10.3399/bjgp13X669266; Zadnji dostop: september 2019
 3. European Comission: EIP on AHA Infographic - Adherence to medical plans (preračun); dostopno prek https://ec.europa.eu/eip/ageing/library/eip-aha-infographic-adherence-medical-plans_en; zadnji dostop september 2019
 4. JAZMP: Poročanje pomaga: dostopno prek: https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/dokumenti/Razno/Animacije/slovenia_reporting_helps.gif ; zadnji dostop september 2019
 5. Kennedy BK, Berger SL, Brunet A, Campisi J, Cuervo AM, Epel ES, et al. Aging: a common driver of chronic diseases and a target for novel interventions. Cell. 2014;159(4):709-713. King, A. (2010). Poor health literacy: a 'hidden' risk factor. Nature Reviews Cardiology, 7(9), pp.473-474.
 6. US Department of Health & Human Services. America’s Health Literacy: Why we need accessible health information. Available at: https://health.gov/communication/literacy/issuebrief/ Zadnji dostop: maj 2019.
 7. King, A. (2010). Poor health literacy: a 'hidden' risk factor. Nature Reviews Cardiology, 7(9), pp.473-474.
 8. Robert Wood Johnson Foundation. Engaging Patients Improves Health and Health Care. Available at: https://www.rwjf.org/en/library/research/2014/02/engaging-patients-improves-health-and-health-care.html. Zadnji dostop: avgust 2019.
 9. Cutler RL, Fernandez-Llimos F, Frommer M, Benrimoj C, Garcia-Cardenas V. Economic impact of medication non-adherence by disease groups: a systematic review. BMJ Open. 2018 Jan 21;8(1):e016982. doi: 10.1136/bmjopen-2017-016982
 10. Yap AF, Thirumoorthy T, Kwan YH. Medication Aheren. Journal of Clinical Gerontology and Geriatrics in the Volume 7, Issue 2, 2016, pp. 64-67.
 11. Kickbush, I. Et.al. (2013): WHO.EU. Health literacy: The solid facts, dostopno prek: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf ; Zadnji dostop: avgust 2019
 12. Jimmy B, Jimmy J. Patient Medication adherence: Measures in Daily Practice Oman Medical Journal (2011) Vol.26, No. 3: 155-159

 

 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.

COR-GEN-SI-0005-1; 09.2019