26 februar 2019

Bayer predlagal izplačilo dividend za 2018 v višini 2,8 evra na delnico

Rekordni znesek skupnega izplačila dividend znaša 2,611 milijarde evrov.

Leverkusen, 26. februar 2019 – Nadzorni svet družbe Bayer AG je v torek sprejel priporočilo upravnega odbora, da se generalni skupščini delničarjev dne 26. aprila 2019 predlaga izplačilo dividend za poslovno leto 2018 v višini 2,80 evra (v letu 2017: 2,80 evra) na delnico, ki je upravičena do dividende. “Želimo, da so naši delničarji tudi letos ustrezno vključeni v Bayerjeve uspešne rezultate in naš cilj je rekordno skupno izplačilo dividend zaradi višjega števila delnic,” je dejal Werner Baumann, predsednik upravnega odbora. Do dividende je upravičenih 932,55 milijona delnic, skupno izplačilo dividend pa bo znašalo 2,611 milijarde evrov (v letu 2017: 2,402 milijarde evrov), kar predstavlja 8,7-odstotno povišanje.

Konsolidirani računovodski izkazi skupine Bayer za leto 2018 bodo objavljeni 27. februarja 2019 in predstavljeni na finančni novinarski konferenci istega dne.
Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, telefon 01 581 44 13

E-pošta: katja.kresse@bayer.com

 

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64

E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.