05 februar 2019

Bayer še naprej med vodilnimi trajnostno naravnanimi podjetji

Priznana mednarodna neprofitna bonitetna organizacija CDP (Carbon Disclosure Project) je Bayer ponovno uvrstila med vodilna mednarodna podjetja glede trajnostnih strategij za podnebje in vodne vire. V primerjalni študiji okoli 2.400 podjetij iz vsega sveta se je organizacija CDP osredotočila na njihov strateški pristop k izzivom podnebnih sprememb in varovanju najbolj dragocenega naravnega vira - vode.

 Zoom image

Bayerju je podelila vodilni status in najvišjo možno oceno »A« v kategorijah za varstvo podnebja in trajnostno upravljanje z vodo. Družba je tako v obeh kategorijah ponovno potrdila najvišje ocene iz preteklih let. CDP na teh dveh zelo pomembnih trajnostnih področjih zbira in ocenjuje najbolj celovito javno dostopno zbirko podatkov o podjetjih.

»Veseli smo, da nas je organizacija CDP ponovno prepoznala kot trajnostno naravnano podjetje,« pravi dr. Hartmut Klusik, član uprave Bayer AG, odgovoren za človeške vire, tehnologijo in trajnost. »Podnebje in voda sta za nas dve ključni področji trajnostnega korporativnega upravljanja. Še naprej bomo skrbeli za doprinos k varovanju podnebja in vodnih virov, pa tudi k reševanju posledic podnebnih sprememb, ki vključujejo pomanjkanje vode v nekaterih delih sveta,« dodaja.

Bayer si nenehno prizadeva znižati emisije toplogrednih plinov. Strategije vključujejo optimizacijo energetske učinkovitosti, procesne inovacije in vedno učinkovitejšo uporabo vode v lastnih proizvodnih postopkih. Podjetje Life Science prav tako spodbuja tudi varčno uporabo naravnih virov v celotni vrednostni verigi. Inovativne rešitve za kmetijstvo so le en primer. Med drugim skuša Bayer sistematično izkoristiti priložnosti digitalizacije, ki omogoča natančno izrabo virov za trajnostno kmetijstvo.

Neprofitna organizacija CDP poroča, da vsako leto oceni podatke o podnebju in vodi podjetij za več kot 650 institucionalnih vlagateljev, ki v sklad vložijo znatna sredstva v višini približno 87 milijard USD. Po mnenju CDP vlagatelji te informacije uporabijo za pomoč pri naložbenih odločitvah.

Dodatne informacije lahko najdete na www.cdp.net.