21 avgust 2019

Novi prejemniki nagrade Bayer Early Excellence in Science Award

Dr. Julian Stingele (Ludwig-Maximilians-University, München, Nemčija) je zmagal v kategoriji „biologija“ / Dr. Christina Woo (Harvard University, Boston, MA, ZDA) je prejela nagrado za „kemijo“ / Dr. Susanne van Veluw (Harvard Medical School, MA, ZDA) je bila nagrajena za področje „medicinskih znanosti“

 Zoom image

Leverkusen, julij 2019 – Objavljeni so novi prejemniki nagrade Bayer Early Excellence in Science Award. Nagrade, vsako v vrednosti 10.000 evrov, je podelil neodvisni znanstveni odbor Bayer Science & Education Foundation. Bayerjeva fundacija odličnim mladim znanstvenikom in zdravnikom, ki so na začetku svojih akademskih ali klinično raziskovalnih poklicnih poti, že deset let podeljuje mednarodno nagrado Bayer Early Excellence in Science Award. Nagrade bodo podelili 28. oktobra, ob dnevu Bayerjeve fundacije v Leverkusnu.

“Odličnost v raziskavah in znanosti ima ključno vlogo v »Life science« podjetju Bayer. Navdušen sem nad priložnostjo, da lahko z nagradami podpremo in motiviramo talente, ki izstopajo na področjih naravoslovja in medicine,” je dejal Kemal Malik, član uprave družbe Bayer AG, odgovoren za inovacije, in član odbora direktorjev fundacije. “Bayerjeva strategija za inovacije ima dolgo in stalno zgodovino akademskih izmenjav in partnerstev. Pomemben element programa je nagrajevanje prihodnjih vodilnih v raziskavah. Zgodnji dialog odpira priložnosti za strateška partnerstva in je zato ključen za prihodnjo uspešnost uporabnih inovacij,” nadaljuje Malik.

Mednarodno nagrado za talente so prvič podelili leta 2009. Podeljuje se v treh kategorijah: biologiji, kemiji in medicinskih znanostih. Prejemnike izberejo na podlagi izvirnosti in kakovosti njihovega raziskovalnega dela ter njegovega pomena v posamezni nagradni kategoriji.

Odkritje nove poti popravila DNK

Različne vrste poškodb DNK nenehno ogrožajo naše genetske informacije oziroma DNK v vseh naših celicah. Nezmožnost popravila lezij vodi v prečasno staranje in razvoj raka. Zato imajo celice vgrajene izpopolnjene popravljalne mehanizme za odkrivanje in popravilo teh groženj za genomsko integriteto.

Prof. Stingele je leta 2015 doktoriral s posebno pohvalo “summa cum laude” za rezultate raziskav, dosežene v sodelovanju s prof. Stefanom Jentschem na Inštitutu za biokemijo Max Planck v Nemčiji. Ob prejemu dolgoročne štipendije EMBO, je pričel delati na Inštitutu Francis-Crick v Londonu, in sicer skupaj s prof. Simonom Boultonom. Leta 2017 je postal redni profesor v Centru za genetiko na Univerzi Ludwig-Maximilians v Münchnu. Za svoje raziskovalno delo je prejel sredstva ERC Starting Grant in nagrado za razvoj fundacije Alfried-Krupp von Bohlen und Halbach.

Stingele je odkril povsem nepričakovano pot popravila DNK, ki se je ohranila v človeku po prenosu iz kvasovk, in ki je bistvena za preprečevanje staranja in tumorigeneze. Ta nov mehanizem popravila je ciljno usmerjen na zelo toksične kovalentne navzkrižne vezi med DNK beljakovinami ter je ključen za sposobnost preživetja celic. To odkritje ima daljnosežne posledice za naše razumevanje razvoja raka, saj kaže, da navzkrižne vezi med DNK beljakovinami spodbujajo nestabilnost endogenega genoma. Stingele se v lastnem laboratoriju trenutno osredotoča na ugotavljanje, kateri celični procesi povzročajo navzkrižne vezi med DNK beljakovinami. Pri tem uporablja interdisciplinarno strategijo z različnimi metodami raziskav s področij biokemije, genske tehnologije, funkcionalnih poskusov v človeških celicah in napredne slikovne tehnike.


Interakcije med majhnimi beljakovinskimi molekulami za večji delež človeškega proteoma kot tarče za zdravila

Zadnja faza biološke regulacije poteka skozi zapleteno mrežo molekularnih signalov, ki jih  prenašajo kemične spremembe na beljakovinah. Te vplivajo na medsebojno interakcijo in delovanje beljakovin. Razumevanje koda, ki ga prenašajo te kemične spremembe, potrebuje nove inovacije za sistematično odkrivanje in oceno njihovih regulativnih posledic ter bo omogočilo nove metode nadzorovanja živih sistemov in strategij za oblikovanje bioloških označevalnikov, tarčnih zdravil in zmanjševanja neciljne toksičnosti pri razvoju zdravil.

Christina M. Woo je docentka na Oddelku za kemijo in kemijsko biologijo na Univerzi Harvard in pridružena članica ustanove Broad Institute. Diplomirala je iz kemije na Univerzi Wellesley College (2008) in dodiplomske raziskave izvajala v laboratoriju prof. Dore Carrico-Moniz. Leta 2013 je kot podiplomska štipendistka programa NSF doktorirala na Univerzi Yale pod mentorstvom prof. Setha B. Herzona na področju sintezne in kemijske biologije za raziskave diazofluorenskih protitumorskih antibiotikov pridobila preddoktorski naslov NSF. Leta 2013 je Christina kot prejemnica podoktorske štipendije Jane Coffins Child pričela delati v laboratoriju prof. Carolyn R. Bertozzi na kalifornijski univerzi Berkeley in kot štipendistka fundacije Burroughs Wellcome Fund nadaljevala na Univerzi Stanford (2015). Tam je razvila od mase neodvisno kemijsko platformo glikoproteomike za ugotavljanje posttranslacijskih sprememb brez predloge. Leta 2016 je Christina pričela delati na fakulteti Univerze Harvard. Christinine neodvisne raziskave so osredotočene na vpliv majhnih molekul na delovanje beljakovin in biološko signaliziranje z uporabo najrazličnejših metod kemijske biologije. Za svoje raziskovalno delo je prejela priznanje fundacije Sloan Research Foundation, nagrado International Chemical Biology Society Young Chemical Biologist Award, nagrado NIH DP1 Avenir Award ter nagrado Ono Pharma Foundation Breakthrough Science Award.


Odkrivanje patofiziologije bolezni majhnih žil v možganih


Bolezen majhnih žil v možganih obsega spremembe majhnih žil v možganih, katerih posledica so ishemične ali hemoragične poškodbe in poslabšanje kognitivnih funkcij pri prizadetih starejših bolnikih. Obstoječa slikovna diagnostika pri živih osebah prikaže le podskupino teh poškodb; zaporedja dogodkov, ki vodijo v možganska kapi in krvavitve, pa še vedno ne razumemo.

Da bi zapolnili vrzeli v teh znanju, dr. Susanne van Veluw v svojih raziskavah uporablja najsodobnejše diagnostične slikovne tehnike. Med svojim dodiplomskim študijem na Univerzitetnem kliničnem centru Utrecht na Nizozemskem je pod mentorstvom dr. Geerta Jana Biesselsa uporabila magnetnoresonančno slikanje z močjo 7 T (tesel) in prvikrat vizualizirala mikrokapi. Mikrokapi so ishemične poškodbe, ki jih pogosto ugotovijo šele med obdukcijo bolnikov z boleznijo majhnih žil v možganih, pri živih posameznikiih pa so bile do tedaj neugotovljene. S kombinirano metodo visokoresolucijskega in-vivo diagnostičnega slikanja in ex-vivo diagnostičnega slikanja vzorcev možganskega tkiva, je v sodelovanju z (med)narodnimi strokovnjaki tega področja uspela zelo natančno označiti te lezije, predlagala smernice za njihovo oceno ter dokazala njihovo razširjenost in klinični pomen v velikih nizih podatkov slikovne diagnostike. Po diplomi se je preselila v Boston, ZDA, ker je v sodelovanju z dr. Stevenom Greenbergom in dr. Brianom Bacskaiem iz Splošne bolnišnice Massachusetts želela še naprej raziskovati zdravljenje bolezni majhnih žil v možganih, zlasti cerebralno amiloidno angiopatijo. Da bi odkrila patološke spremembe krvnih žil, ki povzročajo možgansko kap in krvavitve pri cerebralni amiloidni angiopatiji, še vedno uporablja slikanje z magnetno resonanco za ex-vivo histopatološko diagnozo. Poleg tega za proučevanje postopnih funkcionalnih sprememb posameznih majhnih žil uporablja dvofotonsko mikroskopijo v realnem času pri živih transgenih miših. Cilj te multimodalne metode je ugotoviti primerne tarče za posege, ki bi preložili ali celo ustavili zaporedje dogodkov, odgovornih za tvorbo lezij in kognitivni upad starejših.

O fundaciji Bayer Science & Education Foundation
Nagrado podeljuje fundacija Bayer Science & Education Foundation. Temeljni cilji fundacije so priznanje izjemnih raziskovalnih dosežkov, spodbujanje nadarjenih znanstvenikov in podpora pomembnim znanstvenim projektom v šolah. Glede vsebin se podpora in partnerske dejavnosti osredotočajo na področji naravoslovja in medicino ter iščejo odgovore na največje izzive človeštva v zdravstvu in prehranski krizi. Fundacija vsaki dve leti nagrajuje izjemne raziskovalne dosežke z nagrado Otto Bayer Award in v vmesnih letih z nagrado Hansen Family Award, od katerih je vsaka vredna 75.000 evrov. Program se zaokroži z dvema nagradama za mlade raziskovalce: The international Bayer Early Excellence in Science Award, ki jo podelijo vsako leto v kategorijah biologija, kemija in medicinske znanosti, in od katerih je vsaka nagrada vredna 10.000 evrov; ter nagrado za raziskavo tromboze Bayer Thrombosis Research Award v vrednosti 30.000 evrov, ki podpira znanstvenike iz nemško govorečih držav, ki so osredotočeni na osnovne in klinične raziskave tromboze, in jo podelijo vsaki dve leti.

COR-GEN-SI-0002-1

 

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in prehrane. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem ter podpreti prizadevanja za premagovanje glavnih izzivov, ki izhajajo iz rasti in staranja svetovnega prebivalstva. Skupina si hkrati prizadeva povečati zaslužek in ustvariti vrednost z inovacijami in rastjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja, Bayerjeva blagovna znamka pa pomeni zaupanje, zanesljivost in kakovost po vsem svetu. V poslovnem letu 2018 je imela skupina Bayer okoli 117.000 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 39,6 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 5,2 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

 

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, telefon 01 581 44 13

E-pošta: katja.kresse@bayer.com

 

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64

E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.