04 februar 2018

Svetovni dan raka 2018

Številni med nami se lahko spomnimo trenutka, ko so nas bližnji obvestili, da imajo raka, ali pa smo celo med tistimi, ki so na neki točki diagnozo prejeli sami, neposredno od zdravnika. Trenutni podatki kažejo, da vsako leto zaradi raka po svetu umre 8,8 milijonov oseb, od tega 4 milijone prezgodaj. Ob svetovnem dnevu raka 2018 stojimo ob strani vsem, ki bijejo bitko z rakom, in njihovim bližnjim ter pravimo #ZmoremoZmorem – (#WeCanICan) se boriti proti raku.Kaj je svetovni dan raka?

Svetovni dan raka, ki ga obeležujemo od leta 2000, spodbuja vsakogar, da ozavesti in ukrepa v smeri zmanjševanja svetovnega bremena raka. Kampanja #ZmoremoZmorem, pripomore k tem prizadevanjem.

Predani izboljšanju

Če vas je rak kdaj prizadel, boste morda želeli izvedeti, kako odgovarjamo na izzive te kompleksne bolezni. Tu vam stojimo ob strani. Neutrudno delamo, da bi našo vizijo oživili: s pomočjo znanost in inovacij z zdravstvenimi rešitvami preoblikujemo življenja oseb z rakom.

Zastavili smo strateško poslovno enoto za onkologijo, ki pod eno streho zajema ključne funkcije, da bi zagotovili čim hitrejši razvoj in bolnikom dostop do možnosti zdravljenja. Pri tem želimo biti kar se da učinkoviti, saj se zavedamo, da lahko od odkritja do registracije zdravila mine tudi več kot desetletje, obenem pa razumemo, da na zdravila bolniki čakajo že danes.

“Bolniki so v srcu vsega, kar počnemo, in prav zato se vsak dan trudimo, da razvijamo učinkovita zdravila, ki izboljšujejo življenje, in jih ponudimo takoj, ko je to mogoče.”

Robert LaCaze, Head of the Oncology Strategic Business Unit, Pharmaceuticals Division

Hitra dejstva o raku

Kaj je rak?

Rak je bolezen, ki se pojavi v trenutku, ko se skupina sicer normalnih celic spremeni in začne nenormalno deliti in nekontrolirano razraščati. V večini primerov se razvije tumor. Če ostane nezdravljen, lahko raste in se širi v zdravo okolno tkivo, ali prek krvnega in limfnega sistema v ostale dele telesa. To lahko prizadene tudi prebavni, živčni in cirkulatorni sistem.

Rak je eden vodilnih vzrokov obolevnosti in umrljivosti po vsem svetu in, glede na podatke Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), gre pričakovati, da bo število primerov v naslednjih 20 letih naraslo za 70 %.

Trenutno bi lahko preprečili 30–50 % rakov. To je možno doseči z izogibanjem dejavnikom tveganja, kot so kajenje, nezdrave prehranjevalne navade, vnetja ali okužbe, ter vpeljava obstoječih, na dokazih temelječih preventivnih strategij. Breme raka bi lahko znižali tudi z zgodnjim odkrivanjem in ustreznim zdravljenjem bolnikov z rakom. Številne vrste raka je možno uspešno zdraviti s pravočasno postavitvijo diagnoze in učinkovitim zdravljenjem.

Odkrivanje zdravil, ki spreminjajo življenja bolnikov

Želimo se prepričati, da zdravila, ki jih razvijamo, resnično izboljšujejo življenja bolnikov, ki jih najbolj potrebujejo. Da čim prej zagotovimo dostop do onkoloških terapij, ki spreminjajo življenja bolnikom, smo povezani z zunanjimi partnerji, ki dopolnjujejo naše strokovno znanje:


Nedavno smo obnovili partnerstvo s priznanima organizacijama Broad Institute of MIT in Harvard. Sodelujemo na področjih onkogenomike in odkrivanja zdravil. Onkogenomika preučuje gene in išče specifične gene, ki lahko povzročijo raka. Odkriti in razvijati želimo terapije in zdravila, ki selektivno targetirajo gene, odgovorne za nastanek raka.

Od leta 2008 sodelujemo z nemškim centrom za raziskave raka. Raziskujemo onkologijo imunskega sistema, ki odkriva načine, kako bi lahko aktivirali imunski sistem bolnikov, da bi se bolniki raka znebili.

Morda ste že slišali tudi za naše najnovejše partnerstvo z LOXO Oncology. V tem partnerstvu skupaj razvijamo dve spojini, ki bi lahko pripomogli k zdravljenju bolnikov z gensko nepravilnostjo, kjer genska fuzija, ko se nekateri geni povežejo z drugimi, sicer nepovezanimi geni, lahko povzroči raka. Te povezave imenujemo fuzija genov tropomiozin receptorske kinaze ali TRK. Če ugotovimo, da ima bolnik z rakom to okvaro, lahko poskusimo in poiščemo najboljše zdravljenje, ki jim lahko pomaga. Več o testiranju fuzije TRK lahko preberete tukaj.

Prihodnost zdravljenja raka

Signaliziranje onkogenov

Naši raziskovalci preučujejo signale onkogenov, ki so ključni za preživetje, rast in širitev raka. Rak se razvije, ko se spremeni običajen proces delitve celic in začno nekatere celice nenadzorovano rasti, kar se lahko pojavi zaradi sprememb v signalnih poteh. V rakavih celicah je veliko pomembnih vozlišč teh signalnih poti.

Bayerjevi raziskovalci raziskujejo in razvijajo majhne molekule, ki blokirajo za rak značilne signalne poti, z namenom, da raka uničijo in preprečijo njegovo rast v telesu.

Imunoonkologija

Terapije s področja imunoonkologije delujejo z reaktivacijo telesnega imunskega sistema, ki se začne boriti proti raku. Vsak dan se v telesu oblikujejo rakave celice, ki jih običajno odstrani imunski sistem. Kljub temu se rakave celice včasih izognejo imunskemu odgovoru in se razvijejo v tumor.

Bayerjevi raziskovalci preučujejo protitumorsko imunost, da bi ugotovili, zakaj so nekateri bolniki odporni na trenutne imunoonkološke terapije in jim pomagali reaktivirati imunski sistem, da bi učinkovito deloval na tumorske celice.

Konjugati protiteles

Naši raziskovalcirazvijajo konjugate protiteles, tj. kombinacijo protiteles in zdravila. Protitelesa prepoznajo tumorsko specifične beljakovine na površini rakavih celic in se nanje vežejo. Konjugat se absorbira v celico, kjer ima del konjugata, ki deluje kot zdravilo, vlogo pri uničenju rakave celice.

Bayerjevi raziskovalci preučujejo različna protitelesa za targetiranje različnih tumorjev, tako da se konjugati protiteles  lahko razvijejo za različne vrste raka.

Tarčni konjugati torija

Tarčni konjugati torija (TTC) so sestavljeni iz protitelesa in Torija-227, ki sprošča alfa delce specifično v tumor, da bi uničil rakave celice. TTC se pritrdi na površje tumorske celice in sprošča alfa delce, pri čemer poškoduje DNA tumorske celice, kar vodi v celično smrt tumorja. Različna protitelesa targetirajo različne tipe tumorjev, zato obstaja možnost, da lahko tarčne konjugate torija razvijejo za različne vrste rake.

Bayerjevi raziskovalci razvijajo TTC platformo serij konjugatov z uporabo različnih protiteles. To krepi sinergije med konjugati protiteles in tarčnimi konjugati torija.

Več o Bayerjevih raziskavah raka lahko preberete v naši reviji research magazine.


Ni nujno, da je rak smrtna obsodba

Številni še vedno umirajo zaradi raka. Ob letošnjem svetovnem dnevu raka želimo dvigniti ozaveščenost o preventivi in zgodnjem odkrivanju raka, a tudi o pomembnosti nadaljnjih raziskav in razvoja inovativnih terapij.

“V številnih primerih danes rak ni več nujno smrtna obsodba. Vrsta možnosti zdravljenja danes omogoča življenje s to boleznijo in ohranitev kakovosti življenja. Na žalost to ne velja za vse vrste raka. Bolezen ostaja eden največjih izzivov medicinskih raziskav.”

Karl Ziegelbauer, Head of Therapeutic Research Groups, Bayer Pharmaceuticals

L.SI.COM.02.2018.2403

Viri:

1 Medical News Today - Cancer: What you need to know https://www.medicalnewstoday.com/info/cancer-oncology, Last accessed January 2018

2 Medical News Today - Cancer: What you need to know https://www.medicalnewstoday.com/info/cancer-oncology, Last accessed January 2018

3 American Cancer Society - Cancer Facts & Figures 2017 - Last accessed January 2018 https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/annual-cancer-facts-and-figures/2017/cancer-facts-and-figures-2017.pdf