04 januar 2018

Bayer prevzema vodstveno vlogo pri spodbujanju transparentnosti

Uvedba nove Bayerjeve spletne strani o transparentnosti

Omogočanje dostopa do povzetkov študij o varstvu rastlin, ki so pomembne za varnost. / Spodbujanje odprtega in transparentnega družbenega dialoga. / Podpora pristojnim organom pri obravnavi zahtev po predložitvi podatkov.

Monheim, 7. december 2017 – Bayer je danes objavil svojo novo spletno stran o transparentnosti (https://cropscience-transparency.bayer.com/), katere namen je omogočiti dostop do znanstvenih podatkov, ki so potrebni za oceno izdelkov za varstvo rastlin. Bayer s tem ukrepom prevzema vodstveno vlogo pri spodbujanju transparentnosti in hkrati varuje zaupne podatke podjetja o sestavi izdelkov in proizvodnem procesu.

Poleg povzetkov poročil o študijah, povezanih z varnostjo, bo Bayer omogočil nekomercialni dostop do teh poročil o študijah, povezanih z varnostjo, začenši s poročili o imidaklopridu. V podpornem gradivu, kot so video posnetki in infografike, bo v kontekst vključena regulatorna znanost. Bayer želi s tem spodbujati odprt in transparenten dialog.

»Ker ljudje zaradi nasprotujočih si poročil o varnosti hrane in tehnologij težko ločijo med dejstvi in fikcijo, je ta Bayerjeva pobuda pomemben korak v smeri boljše transparentnosti,« je dejal dr. Adrian Percy, globalni vodja raziskav in razvoja v diviziji Crop Science. »S posredovanjem podatkov o varnosti, ki smo jih prej posredovali le pristojnim organom, upamo, da bomo javnost povezali z našo znanstveno skupnostjo ter tako zgradili zaupanje in dokazali, da želimo še naprej razvijati transparentnost.«

»Z veseljem uvajamo novo spletno stran, ki naj bi tudi zagotovila podporo pristojnim organom po vsem svetu z alternativnim orodjem in ne samo s predložitvijo zahtevanih podatkov. S tem bodo imeli dostop do dokumentov v zvezi z našimi postopki registracije,« je dejal Percy. »Želimo, da nekomercialni zainteresirani deležniki, od zainteresiranih državljanov do znanstvene skupnosti, pridobijo dostop do informacij, ki so pomembne za varnost, in sicer hitro in na razumljiv način, tako da lahko svoja stališča utemeljijo z znanstvenimi podatki.«

Bayerjevo novo spletno stran o transparentnosti bomo redno posodabljali. V naslednji fazi, in sicer predvidoma v začetku leta 2018, bodo lahko nekomercialni uporabniki zaprosili za dostop do dodatnih, popolnih in poglobljenih poročil o študijah, povezanih z varnostjo. Poleg tega načrtuje Bayer še dodajanje drugih jezikov na svoji novi spletni strani, kot je recimo nemščina.

 

 

Bayer: Science For A Better Life

 

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2016 je imela skupina Bayer okoli 99.600 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 34,9 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,2 milijardi evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,4 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

Obvestilo uredništvom:
Za tisk primerna fotografija je na voljo na spletni strani http://news.bayer.com/

 

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, tel. 01 581 44 13

e-pošta: katja.kresse@bayer.com

 

Nataša Pečnik, tel. 01 581 44 64

e-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

 

Za več informacij obiščite www.bayer.com

 

 


 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za