Korporativno upravljanje

Bayer upošteva priporočila Kodeksa korporativnega upravljanja

Bayer je vedno pripisoval velik pomen odgovornemu korporativnemu upravljanju. Družba je lahko izdala izjavo, da je v preteklosti upoštevala priporočila nemškega Kodeksa korporativnega upravljanja z eno začasno izjemo in bo s tem nadaljevala tudi v prihodnje.

Nadzorni svet je ustanovil štiri komisije – predsedstvo, revizijsko komisijo, komisijo za človeške vire in komisijo za imenovanja – ter jim zaupal določene naloge v skladu z nemškim Zakonom o delniških družbah in nemškim Kodeksom korporativnega upravljanja.

Naloge in aktivnosti uprave družbe

Bayer AG je holdinška družba za strateško upravljanje, ki jo vodi uprava na lastno odgovornost. Družba si prizadeva za krepitev trajnostnega razvoja in s tem povezano poVeč.anje vrednosti podjetja ter doseganje zastavljenih korporativnih ciljev. Več.

Nadzorni svet: funkcije nadzora in kontrole

Vloga 20-članskega nadzornega sveta je nadziranje uprave in svetovanje. V skladu z nemškim Zakonom o soodločanju polovico članov nadzornega sveta izvolijo delničarji, drugo polovico pa zaposleni družbe. Več.

Razkritje poslov z vrednostnimi papirji

Člani uprave in nadzornega sveta ter njihovi bližnji sorodniki so zakonsko zavezani k razkritju vseh poslov v zvezi z nakupom ali prodajo Bayerjevih delnic, če takšni posli v koledarskem letu skupno dosežejo ali presežejo 5.000 evrov. Več.

Sistematično obvladovanje tveganj

Že uveljavljen sistem za nadzor omogoča družbi ugotavljanje kakršnih koli poslovnih ali finančnih tveganj že v zgodnji fazi in ustrezno ukrepanje za obvladovanje teh tveganj. Namen sistema za nadzor  je zagotoviti sprotno spremljanje vseh tveganj, ustrezno utemeljitev vseh poslovnih transakcij in stalno dostopnost do zanesljivih podatkov o finančnem položaju družbe. Več.

Program korporativne skladnosti poslovanja

Dejavnost naše družbe urejajo nacionalni in lokalni zakoni ter statuti, ki določajo različne obveznosti skupine Bayer in njenih zaposlenih po vsem svetu. Pri svojem poslovanju ravna Bayer odgovorno in v skladu z zakonskimi in regulativnimi zahtevami, ki veljajo v posameznih državah. Več.

Podrobno poročanje

Zaradi čim boljše preglednosti zagotavljamo delničarjem, finančnim analitikom, združenjem delničarjev, medijem in najširši javnosti redne in pravočasne informacije o položaju družbe in pomembnih spremembah v poslovanju. Več.

Povezave in prenosi

Za vse povezave na temo korporativnega upravljanja in prenos vsebin kliknite tukaj.