Politična načela

Mednarodna podnebna načela

Bayer je zavezan k varovanju okolja

Ohranjanje naravnih virov. Varovanje podnebja.

Podnebne spremembe bodo imele velik vpliv na življenjske pogoje ljudi in zahtevajo predanost vseh družbenih skupin. Varovanje okolja ter potreba po prilagoditvi podnebnim spremembam postajata vedno pomembnejša za posel – ali kot priložnost ali tveganje. Globalne družbe kot Bayer se osredotočajo na varnost, enakovredne pogoje za vse in odprta tržišča. Zavezujoči cilji zmanjšanja izpustov za industrializirane, nastajajoče in države v razvoju so pomembni, če hočemo trajno zmanjšati emisije toplogrednih plinov na svetu. Odprto in sodelovalno partnerstvo med vsemi državami bo odločilno pri premagovanju vplivov podnebnih sprememb.

Bayer je kot odgovorno podjetje že leta zavezan k varovanju okolja in se je prvi v industriji uveljavil z uveljavitvijo svojega Podnebnega programa leta 2007. Bayerjev program se osredotoča na lastno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in izboljšanje energetske učinkovitosti ter učinkovite rabe virov – tako v Bayerju kot tudi pri njegovih potrošnikih. To vključuje nove proizvodne postopke, notranje sisteme za upravljanje energije in proizvodnjo inovativnih materialov. Od uveljavitve programa je Bayer vložil milijon evrov v raziskave in razvoj projektov, povezanih s podnebjem, za obdobje treh let. Poleg tega je Bayer prilagodil svoje že tako visoko zastavljene cilje iz leta 2011: do 2020 bo družba zmanjšala izpuste CO2 na tono prodanih izdelkov za 35 odstotkov (v celotni skupini). Največ bo pri tem prispevala podskupina Bayer MaterialScience, ki namerava zmanjšati svoje specifične izpuste toplogrednih plinov za 40 odstotkov (prej 25 %). Bayer HealthCare načrtuje zmanjšanje izpustov za 10 odstotkov (prej 5 %) in Bayer CropScience za 15. Bayer želi še naprej okrepiti in razširiti svoje partnerstvo z javnimi in raziskovalnimi institucijami ter podjetji.

Bayer predstavlja naslednja stališča:

Podnebne spremembe so mednarodna naloga


Učinkovito varovanje okolja bi moralo biti skupna naloga vseh narodov. Zato so za Bayer rezultati podnebnega vrha v Cancunu 2010 pomemben prvi korak.

Uporaba in spodbujanje industrijske inovativne moči za varovanje okolja

Naša družba se zaveda, da smo soodgovorni za izpuste toplogrednih plinov, vendar pa smo tudi del rešitve. Bayerjevi izdelki in materiali na več načinov prispevajo k varčevanju energije in ohranjanju naravnih virov. Prav zato spoštujemo visokotehnološke izdelke za zmanjševanje izpustov kot pomembno merilo za krepitev inovativne moči kemične industrije.

Okrepitev gospodarske rasti

Orodja za zaščito podnebja morajo biti oblikovana tako, da služijo več ciljem. Gospodarska rast je nujna – na primer za zagotavljanje sredstev za nujne ukrepe za zaščito podnebja in za raziskave novih, podnebju prijaznih tehnologij.

Spoštovanje patentnih pravic in pravic industrijske lastnine

Prenos novih, podnebju prijaznih tehnologij v države v razvoju in nastajajoče države igra pomembno vlogo pri zmanjševanju izpustov po svetu. Spoštovanje patentov in avtorskih pravic v tem konteksu je nujno, da ne bi ogrozili pobude za nadaljnje raziskave in razvoj.