Poslanstvo & vrednote

Naše poslanstvo "Bayer: Science For A Better Life"

width=

Bayer je svetovna inovativna družba z več kot 150-letno zgodovino in ključnimi kompetencami na področjih zdravja in kmetijstva. Nove molekule, ki jih razvijamo za uporabo v inovativnih izdelkih in rešitvah, izboljšujejo zdravje ljudi, živali in rastlin. Naše raziskovalne in razvojne dejavnosti temeljijo na poglobljenem razumevanju biokemijskih procesov v živih organizmih.

Z našimi izdelki prispevamo k odkrivanju rešitev za nekatere največje izzive našega časa. Naraščajoča in starajoča se svetovna populacija zahteva izboljšano zdravstveno oskrbo in zadostno oskrbo s hrano.

Bayer izboljšuje kakovost življenja ljudi s preprečevanjem, omejevanjem in zdravljenjem bolezni. Pomagamo zagotavljati zanesljivo preskrbo z visoko kakovostno hrano, krmo in rastlinskimi surovinami.

Naš cilj je doseči in ohraniti vodilne položaje na naših trgih ter tako ustvarjati vrednost za naše stranke, delničarje in zaposlene. Naša strategija je bila ustvarjena z namenom, da pomaga reševati nekatere najbolj pereče probleme (*hyperlink na zavihek Družbene potrebe), s katerimi se sooča človeštvo. Z uspešnim izvajanjem naše strategije želimo krepiti dobičkonosnost podjetja.

Naše vrednote

LIFE

Kot korporativni državljan smo zavezani  k trajnostnemu razvoju in sprejemanju naših družbenih in etičnih odgovornosti, obenem pa tudi k spoštovanju interesov vseh naših deležnikov. Zaposleni s strastjo za inovacije so v Bayerju deležni izvrstnih razvojnih priložnosti. Naše vrednote igrajo osrednjo vlogo v našem vsakodnevnem delu in so namenjene vodenju pri izpolnjevanju našega poslanstva. Te vrednote odsevajo v besedi LIFE.

Beseda LIFE se podvoji kot kratica za Bayerjeve ključne vrednote in načela vodenja. LIFE predstavljajo vrednote vodenje (Leadership),  integritete (Integrity), fleksibilnosti (Flexibility) in učinkovitosti (Efficiency).

Te vrednote se nanašajo na vsakogar v Bayerju in so trdno zasidrane v našem sistemu za merjenje uspešnosti vodstvenih zaposlenih. Naša skupna kultura vrednot zagotavlja skupno identiteto znotraj podjetja ne glede na državne meje, hierarhijo in kulturne razlike.

Vodenje

Vodenje
 • Navdušenje za delo z ljudmi in doseganje uspešnih rezultatov
 • Osebna prizadevanja ter sposobnost, da navduši in motivira sodelavce
 • Odgovornost za dejanja in rezultate, uspehe in neuspehe
 • Pravičnost do in spoštovanje sodelavcev
 • Dajanje jasnih, iskrenih in pravočasnih povratnih informacij
 • Konstruktivno reševanje konfliktnih situacij
 • Ustvarjanje vrednosti za vse naše deležnike

Integriteta

Integriteta
 • Biti zgled drugim
 • Ravnanje v skladu z zakonodajo, predpisi in dobro poslovno prakso
 • Zaupati drugim in graditi odnose polne zaupanja
 • Poštenost in zanesljivost
 • Pozorno poslušanje in primerno komuniciranje
 • Zagotavljanje trajnosti: usklajevanje kratkoročnih rezultatov z dolgoročnimi zahtevami
 • Skrb za ljudi, varnost in okolje

Fleksibilnost

Fleksibilnost
 • Aktivno izvajanje sprememb
 • Pripravljenost za prilagajanje prihodnjim trendom in potrebam
 • Kljubovanje trenutnemu stanju
 • Razmišljanje in ravnanje ob upoštevanju kupcev
 • Iskanje priložnosti in premišljeno tveganje
 • Odkritost
 • Pripravljenost za vseživljenjsko učenje

Učinkovitost

Učinkovitost
 • Iznajdljivo upravljanje virov
 • Osredotočanje na dejavnosti, ki ustvarjajo vrednost
 • Enostavno in učinkovito opravljanje nalog
 • Doseganje rezultatov s primernimi stroški, hitrostjo in kakovostjo
 • Pospeševanje dobrega odločanja
 • Odgovornost za dosledno izvajanje
 • Sodelovanje za doseganje boljših rešitev