Sodelovanje z zdravstvenimi delavci

Kako Bayer sodeluje z zdravstvenimi delavci

Sodelovanje med industrijo in zdravstvenimi delavci poteka v obliki najrazličnejših dejavnosti v predkliničnih preskušanjih in kliničnem razvoju ter v klinični praksi in pri zdravljenju bolnikov.

Zdravstveni delavci so, kot prva oseba, ki stopi v stik z bolniki, vir neprecenljivega in strokovnega znanja o zdravljenju bolnikov in obvladovanju bolezni. To ima ključno vlogo pri optimizaciji naših prizadevanj za izboljšanje oskrbe bolnikov, možnosti zdravljenja in rezultatov zdravljenja.

Prvi primer sodelovanja: klinična preskušanja bolniki potrebujejo prava zdravila

Obilo neprecenljivega medicinskega znanja po vsem svetu lahko resnično koristi bolnikom, če naši interni strokovnjaki tesno sodelujejo z zunanjimi raziskovalci in zdravstvenimi delavci. Trdno smo prepričani, da bo skupna uporaba tega znanja pripomogla k boljšemu razumevanju resnih bolezni in hitrejšemu razvoju boljših zdravil. Lečeči zdravnik in drugi zdravstveni delavci izvajajo klinična preskušanja v študijskih centrih v skladu s protokolom klinične študije, ki ga odobrijo zdravstveni organi, odbori pristojnih ustanov in komisije za medicinsko etiko. Zato so najpomembnejša povezava z vključenimi bolniki in odgovorni za zbiranje podatkov. Zdravstveni delavci in zdravstvene organizacije morajo prejeti nadomestilo za strokovno znanje in čas, ki ga namenijo sodelovanju v klinični študiji.Več o kliničnih preskušanjih tukaj

Drugi primer sodelovanja: podpora izobraževanju zdravnikov Bolniki potrebujejo najbolje obveščene zdravnike

Bayer razvija inovativna zdravila. Zaradi zagotavljanja odgovorne uporabe je treba zdravstvenim delavcem predstaviti in pojasniti nove oblike zdravljenja. Zato podpiramo izobraževanje zdravstvenih delavcev na kongresih in v različnih programih usposabljanja. S tem zdravnikom zagotavljamo dostop do najnovejših medicinskih raziskav in zato lahko svojim bolnikom predpisujejo najboljše možno zdravljenje. Samo tako lahko izpolnimo svojo obveznost, da podpiramo pravilno uporabo novih zdravil. Znanstveni dogodki so le ena od mnogih oblik izobraževanja zdravnikov.