Raziskave & inovacije

Dar za iznajdbe

Felix Hoffmann, Wilhelm Roehl, Hans Andersag in Walter Kikuth, Gerhard Domagk, Otto Bayer, Hermann Schnell, Friedrich Bossert, Wulf Vater – raziskovalci in znanstveniki, ki so pisali zgodovino.

Felix Hoffmann, Gerhard Domagk und Hermann Schnell
Felix Hoffmann, Gerhard Domagk, Hermann Schnell

Razvili so pionirske iznajdbe, ki so povzročile revolucijo na področjih medicine, kemije in materialov: Aspirin™, Germanin™, Resochin™, sulfonamidi, poliuretani, Makrolon™ in Adalat™.

Omenjeni izjemni znanstveniki so imeli skupno to, da so ustvarili Bayerjev ugled inovativnega podjetja. To tradicijo Bayer še vedno skrbno ohranja. Družba je osredotočena na področja, kjer so inovacije gonilna sila: zdravstvo, prehrana in tehnološko napredni materiali.

Inovacije igrajo pomembno vlogo pri spopadanju z globalnimi izzivi zagotavljanja zdravstvenega varstva, oskrbe s hrano za naraščajoče svetovno prebivalstvo in ohranjanja virov. So ključno gonilo Bayerjeve rasti v prihodnosti.

Skupni izdatki za raziskave in razvoj so leta 2018 obsegali 5.246 milijonov EUR, kar predstavlja 12,2 odstotkov prodaje. Posebna pozornost je namenjena ciljnemu razvoju novih izdelkov, ki krepijo naše poslovanje. Rast družbe gradimo na stalni modernizaciji in širjenju portfelja izdelkov ter na optimiziranju proizvodnih procesov.

Bayerjeve dejavnosti raziskav in razvoja so tesno povezane z zahtevami trga in zato predmet stalnih prilagoditev. Dejavnosti Skupine dopolnjujejo sodelovanja z vodilnimi univerzami, javnimi raziskovalnimi instituti in partnerskimi podjetji. To mrežo postopoma širimo v skladu z našimi glavnimi področji raziskav in razvoja. Zaradi takšnega črpanja strokovnega znanja Bayerju uspeva hitro prevesti nove zamisli v uspešne izdelke. Poleg tega družba sistematično usposablja svoje zaposlene v razvojnih in raziskovalnih oddelkih.

Preberite si več o inovativni družbi na potovanju po svetu raziskav v naši znanstveni reviji research.