Raziskave & inovacije

Raziskave v družbi Bayer

Inovacije so ključna gonilna sila Bayerjeve rasti v prihodnosti, zato se osredotočamo na raziskave in razvoj.

V letu 2012 smo raziskavam in razvoju namenili skupno 3.013 milijonov evrov (leta 2011 2.932 milijonov evrov), kar predstavlja 7,6 % prodaje (leta 2011 8,0 %). Število zaposlenih v raziskavah in razvoju po svetu znaša 12.900.

Pomen svetovnega povezovanja in sodelovanja enakomerno narašča tako v okviru enot našega podjetja kot tudi zunanjih podjetij in organizacij. To je razlog, da smo na področju naravoslovnih znanosti, ki ju pokrivata HealthCare in CropScience, razvili še posebno tesno sodelovanje. Pričakujemo, da bodo skupni raziskovalni projekti in skupna uporaba tehnologij spodbudili inovacije, ki bodo prinesle izboljšave v življenju ljudi, živali in rastlin. Poleg tega so ključni del naše strategije inovacij tudi raziskovalni projekti z zunanjimi partnerji s področij znanosti in industrije. Tovrstno sodelovanje in združevanje z vodilnimi univerzami, raziskovalnimi institucijami in s partnerskimi podjetji dopolnjujemo s črpanjem podatkov iz množic (crowdsourcing), z inkubatorskimi projekti, kot je CoLaborator™ v Združenih državah Amerike, in znanstvenimi središči v hitro rastočih regijah, kot je Azija. Na tak način odprtega pristopa želimo prodreti do zunanjih inovativnih potencialov.

Prihodnje Bayerjeve uspehe gradimo na močnih in učinkovitih raziskavah in razvoju, mednarodni mreži partnerjev in osredotočenosti na razvijajoča se področja in tržišča. Naše dejavnosti so usmerjene v potrebe potrošnikov – pri tem pa smo zvesti svojemu poslanstvu »Bayer: Science For A Better Life«.

Raziskave v treh podskupinah družbe

Med celotnimi izdatki za raziskave in razvoj zavzemajo izdatki poskupine Bayer HealthCare 65 odstotkov, Bayer CropScience 26 odstotkov and Covestro* 8 odstotkov. Podrobnejše informacije o raziskavah in razvoju v posameznih podskupinah družbe najdete na Bayer HealthCare, Bayer CropScience in Covestro*.


*prej Bayer MaterialScience. Več informacij: link

Izdatki za raziskave

Izdatki za raziskave in razvoj v letu 2013 po podskupinah v %