Bayer HealthCare

Medical Care

Poslovna enota Medical Care (medicinski pripomočki) vključuje področje Diabetes Care (nadzorovanje sladkorne bolezni) in diagnostično slikanje. V portfelj sodijo po eni strani sistemi za merjenje ravni sladkorja v krvi, programska oprema za analizo meritev in storitve za izobraževanje bolnikov, po drugi pa kontrastna sredstva za računalniško tomografijo in magnetno resonanco ter interventno kardiologijo. Gre za vrhunsko tehnologijo, kot so na primer injekcijski sistemi za diagnostično in terapevtsko obravnavo, ali fleksibilne programske rešitve za optimizacijo in dokumentiranje sevanja in odmerkov kontrastnih sredstev.