• Trajnost: del naše korporativne strategije

    Strategija in osredotočenost

    Naša korporativna strategija pri izpolnjevanju svojega poslanstva upošteva trajnostna načela. Uspeh podjetja želimo zavarovati in spodbuditi z ustvarjanjem podjetniške vrednosti ob spoštovanju družbenih vrednot.

    Več

Zdravstvo

Inovativni izdelki

Kot podjetje Life Science smo določili zdravstveni sektor kot eno naših glavnih prednostnih nalog. Razvijamo inovativne izdelke in rešitve, ki izboljšujejo kakovost življenja ljudi s preprečevanjem in zdravljenjem bolezni ter zagotavljajo tudi prispevek družbi.

Več.

Kmetijstvo

Varnost hrane

Namen naših pobud in izdelkov za kmetovanje je prispevati k enemu največjih izzivov naše družbe – varnosti preskrbe s hrano. Svetovno prebivalstvo se vsako sekundo poveča za tri človeka. Do leta 2050 bo na svetu že skoraj 10 milijard ljudi.

Več.

Strategija in osredotočenost