• Trajnost: del naše korporativne strategije

    Strategija in osredotočenost

    Naša korporativna strategija pri izpolnjevanju svojega poslanstva upošteva trajnostna načela. Uspeh podjetja želimo zavarovati in spodbuditi z ustvarjanjem podjetniške vrednosti ob spoštovanju družbenih vrednot.

    Več

Ekologija

Cilji do leta 2015

Bayer nenehno razvija rešitve za ohranjanje virov in zmanjševanje obremenitve okolja. Ekološke izzive vidimo kot del naše družbene odgovornosti.

Več.

Odgovornost za izdelke

Človek in okolje

Številni izzivi zahtevajo inovacije in s tem tudi stalno dejavnost na področju raziskav in razvoja. V Bayerju imamo pri tem nenehno v mislih odgovornost za človeka in okolje.

Več.

Strategija in osredotočenost

Trajnost: del naše korporativne strategije

Naša korporativna strategija upošteva načela trajnosti pri izpolnjevanju svojega poslanstva. Naš cilj je, da zavarujemo in povečamo uspeh podjetja, s čimer bomo ustvarili podjetniško vrednost ob spoštovanju družbenih vrednot.

Več.