Strategija in osredotočenost

Global Compact – korporativna pobuda ZN za trajnostni svet

Podpiramo globalni dogovor
Podpiramo globalni dogovor

Podpisniki pobude Global Compact se zavzemajo za spoštovanje desetih načel, ki temeljijo na splošno priznanih standardih Združenih narodov. Odtlej je k tej pobudi pristopilo več kot 10.000 organizacij, vključno z več kot 7.000 družbami iz 145 držav.

S podpisom pobude se je Bayer zavzema za:
• spodbujanje človekovih pravic,
• zagotavljanje mednarodnih standardov dela,
• izboljšanje varstva okolja in
• boj proti korupciji.

Poleg tega so podpisniki zavezani, da vsako leto poročajo o napredku, doseženem pri uresničevanju teh načel. Bayer združuje svoje poročilo o napredku z letnim finančnim poročilom. Tabelarni pregled je povezan z delom letnega poročila, ki vsebuje podrobne informacije.

V zadnjih letih smo uspešno okrepili zavezanost pobudi Global Compact. Podpisali smo pobudo CEO Water Mandate and the Caring for Climate in s tem podprli ambiciozne cilje glede varstva vodnih virov in podnebja.

Bayer se izrecno zavzema za spoštovanje desetih načel pobude UN Global Compact. Ker si prizadevamo za vgraditev teh načel v naše poslovanje, smo pripravili smernice, pravilnike in stališča družbe, ki so zavezujoča za vse zaposlene po vsem svetu. To velja tudi za naše dobavitelje, ki jih zavežemo k spoštovanju desetih načel v svetovnem merilu.