Uprava

Bayerjevo odgovorno ravnanje z vodo

Razpoložljivost pitne vode povzroča po vsem svetu vse večjo zaskrbljenost, zato je to vprašanje vroča tema na dnevnem redu mednarodne skupnosti. Čeprav pomanjkanje vode ni globalni pojav, kot so denimo podnebne spremembe, vse več območij nima zadostnega dostopa do vodnih virov, tako da njihova oskrba s pitno vodo ne zadostuje niti za izpolnitev industrijskih, včasih celo osnovnih sanitarnih potreb.

Naša zavezanost k zaščiti in preudarni uporab vode, predstavljena v Bayer Water Position

Bayer ima proizvodne obrate po vsem svetu, vendar sta le 2 odstotka njegove porabe vode na območjih, ki jih je Svetovni inštitut za vire uradno razglasil za območja, kjer vode primanjkuje (npr. Avstralija). Kljub temu pa se Bayer obvezuje, da bo prispeval k varovanju vodnih virov, zato si bo prizadeval za nadaljnje izboljševanje učinkovitosti lastne porabe vode, za razvoj inovacijskih izdelkov in tehnologij na tržišču in za podporo lokalnih projektov, povezanih z vodo.

Poleg tega smo podporni člani projekta Združenih narodov o odgovornem ravnanju z vodo CEO Water Mandate of the UN Global Compact. Predsednik uprave družbe Bayer Marijn Dekkers je bil med prvimi pobudniki v uradnem sporočilu »Naj trajnost vode postane prednostna naloga«, ki je bilo objavljeno na konferenci Združenih narodov Rio +20. Varovanje vseh naravnih virov je sestavni del zavezanosti družbe Bayer k trajnostnemu razvoju. Naša zaveza za odgovorno ravnanje z vodnimi viri je izražena v našem korporativnem stališču o ravnanju z vodo (Bayer Water Position).