Kmetijstvo

Varnost hrane

Namen naših pobud in izdelkov za kmetovanje je prispevati k enemu največjih izzivov naše družbe – varnosti preskrbe s hrano. Svetovno prebivalstvo se vsako sekundo poveča za tri človeka. Do leta 2050 bo na svetu že skoraj 10 milijard ljudi. Želimo pomagati zagotoviti varno preskrbo s hrano sedaj in v prihodnje. Menimo, da je izpolnitev tega cilja neločljivo povezana s trajnostnim kmetovanjem.

S svojimi partnerstvi v verigi preskrbe s hrano pomaga Bayer kmetovalcem po vsem svetu, da pridelajo kmetijske proizvode najboljše možne kakovosti.

Kot razumemo, je naša naloga podpreti kmetovalce v njihovih prizadevanjih, da povečajo pridelke in hkrati varujejo okolje, ter izboljšati kakovost življenja kmetovalcev in njihovih družin.

Konkretno želimo spodbuditi in izvajati inovativne rešitve na področjih semen, varstva rastlin in storitev. Površina ornih zemljišč na prebivalca se bo v prihodnje še naprej zmanjševala. Zato je naš izziv pridelati čim več hrane na obstoječih kmetijskih zemljiščih. Tukaj nastopijo naša hibridna semena: naše hibridne sorte riža, oljne ogrščice in v prihodnje tudi pšenice omogočajo večje donose in več dohodka na enaki površini zemljišča. Naše izboljšane, kakovostne hibridne sorte so vitalnejše in omogočajo optimalne rezultate, čeprav tla vsebujejo premalo ali preveč vode oziroma premalo hranilnih snovi.

Večja produktivnost malih kmetov

Mali kmetje so pomemben dejavnik v varni preskrbi s hrano na svetovni ravni. Pridelajo več kot 80 odstotkov hrane za države v razvoju. Želimo pomagati tem malim kmetom, da povečajo svojo produktivnost. Krepimo svojo prisotnost v Afriki in Aziji ter ponujamo rešitve, ki so prilagojene potrebam lokalnih kmetovalcev. Zagotavljamo namreč izboljšane sorte semen in nudimo usposabljanje o temah, kot sta varstvo okolja in varnost pridelkov.

Izzivi trajnostnega kmetovanja

Ni življenja brez zdravih tal

Trajnostna kmetijska praksa pomeni, da imamo na voljo več cenovno dostopne hrane, bogate s hranilnimi snovmi. Prav tako varuje okolje, spodbuja razvoj na podeželskih območjih in izboljšuje kakovost življenja kmetovalcev. Vendar pa sodobno trajnostno kmetijstvo ne more ponuditi univerzalne rešitve za vse. Kar potrebujemo, je usklajeno sodelovanje med javnimi in zasebnimi sektorji zaradi uvajanja kmetijskih ukrepov, ki ustrezajo določenemu ciljnemu trgu.

Zavezani smo trajnostnemu kmetijstvu in vključeni v številna partnerstva oziroma pobude: